Retningslinjer for personvern og databeskyttelse, K Worldwide Production AB / Soyafilm.se.

Ved å bruke K Worldwide Production AB / Soyafilm.se sine tjenester, godkjenner og samtykker kunden denne personvern- og databeskyttelsespolitikken.

1. Personopplysningsansvarlig

K Worldwide Production AB / Soyafilm.se, org.nr. 556897-4330, Box 3. SE-79321 Leksand, er ansvarlig for personopplysningene som behandles innenfor selskapets tjenester.

2. Håndtering av personopplysninger

Beskyttelse av kundens integritet er prioritert av K Worldwide Production AB / Soyafilm.se. Alle data som er lagret om kunden, håndteres i samsvar med personopplysningsloven (1998: 204) til de blir erstattet av European Data Protection Regulation General Data Protection Regulation (GDPR) 25. mai 2018. Fra 25. mai 2018, alle data som lagres og / eller håndteres hvis kunden blir håndtert i samsvar med GDPR. Dette regelverket tar sikte på å beskytte kunden mot at hans personlige personvern blir brutt når han håndterer personopplysninger. Derfor lagres ingen informasjon lenger enn det som selskapet anser som rimelig. En stor del av informasjonen slettes umiddelbart, mens andre deler av informasjonen om kunden lagres en stund avhengig av hva informasjonen skal brukes til, se punkt 4 Formål, eller hvis loven krever at vi lagrer informasjonen. Noe informasjon om kunden må også overføres til tredjeparter når vi ansetter for eksempel leverandører for å levere varene som kunden bestilte fra oss.

3. Personopplysninger samlet inn.

Den personlige informasjonen som kan samles inn er informasjonen kunden gir i sin kontakt med K Worldwide Production AB / Soyafilm.se. Dette inkluderer informasjonen som gis i forbindelse med kjøp på soyafilm.se eller kjøp på andre måter fra selskapet K Worldwide Production AB / Soyafilm.se, informasjon gitt i forbindelse med registrering av en kundekonto på soyafilm.se eller informasjon gitt av kunder på andre vei sendes til K Worldwide Production AB / Soyafilm.se. Informasjonen kan omfatte, men er ikke begrenset til, kundens navn, kontaktadresse, e-postadresse, telefonnummer, informasjon om bestillinger fra K Worldwide Production AB / Soyafilm.se, transaksjoner som kunden utfører med selskapet, informasjon fra kundeundersøkelser, informasjon fra eventuelle konkurranser eller kampanjer, eller informasjon gitt i kontakt med kundeservice. All korrespondanse mellom K Worldwide Production AB / Soyafilm.se og kunden kan være registrert. Informasjon kan også lagres i forbindelse med besøk på nettstedet, se avsnitt 4.3 Informasjonskapsler. I tillegg til dette kan informasjon fra kredittinformasjonsselskaper også samles inn, samt informasjon fra svindelforebyggende organer.

3.1 Kredittkortinformasjon.

Kredittkortinformasjon lagres ikke av K Worldwide Production AB / Soyafilm.se etter at transaksjonen er fullført. På den annen side bruker betalingsportalen som K Worldwide Production AB / Soyafilm.se den lagringsinformasjonen som er nødvendig for å behandle betalinger som kunden foretar via nettstedet soyafilm.se, gjøre refusjoner og håndtere kundeservice i spørsmål som gjelder betaling og tilbakebetaling.

4. Formål

Formålene som K Worldwide Production AB / Soyafilm.se lagrer personopplysninger inkluderer, men er ikke begrenset til:

4.1 Markedsføring.

Informasjon om kunden lagres for administrasjon og håndtering av markedsføring, henvendelser og nyhetsbrev til kunder som har godkjent dette.

4.2 Tjenesteutvikling.

For å utvikle soyafilm.se-tjenesten brukes visse kundedata til ulike analyser angående markedet som soyafilm.se retter seg mot.

4.3 Informasjonskapsler.

K Worldwide Production AB / Soyafilm.se bruker informasjonskapsler på soyafilm.se. Dette betyr at informasjon om besøk på nettstedet, inkludert IP-adresse, operativsystem og nettleser, etc. samlet. Dette gjøres for å forhindre og avskrekke svindel, samt administrative formål som å forbedre brukervennligheten og navigasjonen på nettstedet, etc. I tillegg brukes den innsamlede informasjonen for å synliggjøre tilbud for kunden basert på kundens geografiske beliggenhet.

Mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du håndterer bruken av informasjonskapsler finner du her.

4.4 Administrasjon av avtaler m.m.

Informasjonen om kunden som må behandles for å oppfylle forpliktelsene selskapet har i henhold til avtaler og gjeldende lovgivning, lagres. Informasjon kan også behandles på forespørsel fra kunden om å iverksette tiltak før avtalen inngås eller i løpet av den gjeldende avtaleperioden. Hvordan avtalen oppfylles påvirker hvordan data håndteres.

5. På hvilket juridisk grunnlag og hvordan personopplysninger brukes.

Personopplysninger brukes utelukkende for å oppfylle de juridiske forpliktelsene selskapet er under, for å oppfylle kontraktsforpliktelser, og for å gi kunden service, levering, tilbud (inkludert direkte markedsføring) og muligheten for tilgjengelig og enkel bruk av tjenesten soyafilm.se.

Kunden kan i visse tilfeller bli bedt om å gi samtykke til at visse personopplysninger kan samles inn. Hvis det gis samtykke, kan kunden alltid tilbakekalle samtykket.

6. Automatisert beslutningstaking.

Selskapet kan bruke automatisert beslutningstaking når det er tillatt i henhold til europeisk eller svensk lovgivning eller andre vedtekter, eller i tilfeller der kunden uttrykkelig har gitt sitt samtykke til dette. I et slikt tilfelle har kunden alltid rett til å be om manuell beslutningstaking og bestride avgjørelser utelukkende basert på automatisert beslutningstaking dersom beslutningen skulle få konsekvenser som med rimelighet kan anses å påvirke kundens situasjon betydelig, inkludert juridiske sanksjoner.

I tilfelle det brukes automatisert beslutningstaking, blir kunden informert om hvilke avgjørelsesfaktorer som er brukt, hva det betyr for kunden og mulige konsekvenser dette kan føre til.

6. Hvem kan personopplysninger utleveres til?

Kundens personlige data kan deles med tredjeparter, for eksempel myndigheter, leverandører, betalingstjenesteselskaper og forretningspartnere. Før slik informasjon deles med tredjeparter, sørger K Worldwide Production AB / Soyafilm.se alltid for at gjeldende taushetsplikter blir overholdt.

Noen tjenester vi utfører betyr at vi må gi informasjon om kunden, for eksempel når vi noen ganger bruker tredjeparter for levering og betaling for at vi skal kunne utføre kundens bestilling. K Worldwide Production AB / Soyafilm.se samarbeider kun med etablerte aktører.

6.1 Internasjonal dataoverføring

Informasjon som samles inn, kan lagres og overføres mellom landene der K Worldwide Production AB / Soyafilm.se er aktiv. Dette er for det formål å bruke informasjonen i samsvar med personvern- og databeskyttelsespolitikken.

7. Utlevering av personopplysninger

Kundeinformasjon blir ekstremt sjelden gitt til tredjeparter. Unntak er for eksempel leveringsinformasjon om kunden til leverandører som leverer varene som kunden har bestilt. Informasjon kan også gis til betalingsformidlere PayPal Holdings Inc., PayPal, Postnord Sverige AB, Klarna Bank AB, Bokadirekt i Stockholm AB og iZettle AB.

Omstendigheter kan også oppstå når vi er lovpålagt å utlevere informasjon til myndighetene.

I tillegg kan kundeinformasjon videreføres til tredjeparter:

- i tilfelle K Worldwide Production AB / Soyafilm.se selger eller kjøper et selskap eller eiendeler, i så fall kan informasjonen din gis til en potensiell kjøper.

- når en juridisk hendelse forplikter selskapet til å avsløre kundeinformasjon.

- kundeinformasjon kan gis til kredittrapporterende selskaper og bedrageribyråer.

8. Hvordan kundens personopplysninger blir beskyttet.

K Worldwide Production AB / Soyafilm.se tar tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen vi samler inn mot tap, misbruk og uautorisert tilgang.

9. Hvordan vi lagrer personopplysninger.

Informasjon lagret av K Worldwide Production AB / Soyafilm.se lagres på sikre servere. Eventuelle betalingstransaksjoner blir kryptert med SSL-teknologi. I den situasjonen der selskapet har gitt kunden et eller valgt av kunden, passord som gir ekstra tilgang til tjenester på nettstedet, er kunden ansvarlig for å holde dette hemmelig. Vi ber kunden sterkt om å aldri dele passordene sine med en annen person.

10. Direkte markedsføring.

Kunden har muligheten til å indikere om han eller hun ønsker å motta markedsføring via post, e-post, telefon, SMS eller MMS om produkter og tjenester K Worldwide Production AB / Soyafilm.se og nøye utvalgte tredjeparter tilbyr og som vi mener kan være av interesse for kunden. I tillegg kan selskapet kontakte kunden elektronisk, for eksempel via e-post eller SMS, med informasjon om tilbud som selskapet anser for å være i kundens interesse. Dette forutsatt at kunden ikke har motsatt seg slik informasjon.

11. Avregistrering av direkte markedsføring.

I tilfelle kunden ønsker å avregistrere seg fra direkte markedsføring, vil informasjon om dette bli inkludert i all direkte markedsføring der dette er fysisk mulig.

12. Kundens rettigheter vedrørende databeskyttelse.

Som kunde hos K Worldwide Production AB / Soyafilm.se har kunden rettigheter til informasjonen som er samlet inn om kunden. Kundens anmodning om å utøve følgende rettigheter vurderes fra sak til sak basert på gjeldende omstendigheter. I tillegg kan informasjonen som kreves for at K Worldwide Production AB / Soyafilm.se kan opprettholde juridiske forpliktelser, hevde juridiske krav eller håndheve avtaler.

12.1 Be om tilgang til kundens personlige data.

Kunden har rett til å få tilgang til de personopplysningene som er lagret om ham. Retten til innsyn kan være begrenset av gjeldende svensk eller europeisk lovgivning eller beskyttelsen av en annen persons privatliv og med hensyn til beskyttelsen av K Worldwide Production AB / Soyafilm.se forretningskonsepter og forretningsrutiner.

12.2 Be om retting av uriktige personopplysninger.

Feil personopplysninger, kunden har rett til å be om retting. Dette er imidlertid begrenset av hvor lovgivning eller grunnlov sier noe annet.

12.3 Be om sletting av personopplysninger.

Kunden har rett til å be om at informasjon som samles inn om kundens personlige data slettes hvis:

- Kunden trekker tilbake sitt samtykke til informasjonslagring og det er ikke noe juridisk grunnlag for informasjonslagringen.

- Kunden motsetter seg informasjonslagringen og det er ikke noe juridisk grunnlag for informasjonslagringen.

- Kunden motsetter seg lagring av personopplysninger for direkte markedsføring.

- I tilfelle behandlingen av kundens personopplysninger er i strid med gjeldende lov.

- Behandling av personopplysninger refererer til en ikke-voksen person, i tilfelle informasjonen ble samlet inn i forbindelse med levering av informasjonssamfunnstjenester.

12.4 Begrensning av lagring av personopplysninger.

I tilfelle kunden motsetter seg nøyaktigheten eller lovligheten av informasjonen som er lagret, eller i tilfelle kunden har benyttet seg av sin rett til å begrense den lagrede informasjonen, kan kunden be om at personopplysningene som er lagret om kunden, bare er lagret. I et slikt tilfelle er informasjonen begrenset til lagring til korreksjonen av informasjonen er fullført, eller til det lovlig kan fastslås at selskapets interesser går foran kundens.

Kunden kan også be om at personopplysninger som samles inn dersom han er begrenset til lagring i tilfelle retten til å slette dataene ikke oppnås.

I tilfelle formålet med de registrerte personopplysningene er lovlige, kan kunden kreve at all behandling av dataene er begrenset til lagring. K Worldwide Production AB / Soyafilm.se forbeholder seg retten til å behandle personopplysninger for andre formål når dette er nødvendig for å fremsette et juridisk krav eller hvis kunden har gitt sitt samtykke til dette.

12.5 Innvending mot behandling basert på K Worldwide Production AB / Soyafilm.se's legitime interesse.

Kunden har alltid rett til å motsette seg behandling av personopplysninger for direkte markedsføring eller profilering i forbindelse med markedsføring.

12.6 Dataportabilitet.

Kunden har rett til å innhente personopplysningene som er sendt til K Worldwide Production AB / Soyafilm.se i maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at dette bare gjelder personopplysninger som behandles med støtte fra samtykke eller for å oppfylle en avtale.

13. Hvor lenge kundens personopplysninger blir behandlet.

Personopplysninger lagres for den tidsperioden som kreves for å oppnå formålene de ble samlet inn for, eller for den tidsperioden som kreves av gjeldende lovgivning. Noe som betyr at personopplysninger lagres i den tiden som er nødvendig for å oppfylle avtalen og tiden som i henhold til lover og forskrifter krever at opplysningene lagres.

14. Registerutdrag, rettelse og tilbakekall av samtykke.

Kunden har rett til å be om informasjon, rettelse eller sletting av personopplysningene som K Worldwide Production AB / Soyafilm.se behandler en gang per kalenderår. Dette gjøres skriftlig, signert av kunden og må inneholde informasjon om for- og etternavn og kundenummer. I tillegg må presisering av hvilken informasjon kunden ønsker å ha tilgang til spesifiseres. Send forespørselen til: K Worldwide Production AB / Soyafilm.se, Box 3 SE-79321 Leksand.

15. Endringer i personvern- og databeskyttelsespolitikken.

Endringer i personvern- og databeskyttelsespolitikken er publisert på denne siden.